Jura service

 

Vi är auktoriserad serviceverkstad för Jura och utför reparationer

både under och efter garantitid.

 

Prislista för reparationer av Jura kaffemaskiner efter garantitid.

 

 

Konsumentmaskiner

 

Undersökningsavgift

 

 

Arbetskostnad inkl. service

 

 

ENA Micro-linjen

ENA-linjen

 

490 kr

1 290 kr

 

A-, C-, D-, E-, F-, J-,

S-, Z-linjen

 

490 kr

1 490 kr

 

GIGA 5

 

490 kr

1 990 kr

 

Professionella maskiner

IMPRESSA X-linjen

GIGA W-, X-linjen

WE-, X-, XF-, XJ-linjen

 

 

 

 

 

 

Maskiner med 1 kvarn

 

990 kr

1 990 kr

 

Maskiner med 2 kvarnar

 

990 kr

2 990 kr

 

I arbets- servicekostnad ingår:

  • Diagnos i Jura animation system med eventuell uppdatering av mjukvara
  • Byte av slitna packningar
  • Renovering av bryggenhet
  • Rengöring & kontroll av kvarn
  • Rengöring- & avkalkningsprogram
  • Genomgång av maskinens funktioner

 

Undersökningsavgift betalas vid inlämning av produkten.

I undersökningsavgiften ingår kostnadsförslag och eventuell skrotning av produkten

då den inte skall repareras.

Undersökningsavgiften tillgodoräknas och avgår från arbetskostnaden.

 

Arbetskostnad debiteras då maskinen är reparerad och hämtas av konsument.

 

Eventuella övriga reservdelar debiteras separat utöver arbets- servicekostnad.


Vid inlämning av produkten upplyser vi om ungefärlig tidsåtgång för kostnadsförslag alt. reparation i antal

arbetsdagar, detta kan variera beroende på arbetsbelastning.

 

Priserna för arbetskostnad i ovan prislista är baserade på normal tidsåtgång för en reparation.